معرفی کتاب استارت آپ سازمانی: پایه گذاری یک اکوسیستم نوآوری

معرفی کتاب استارت آپ سازمانی: پایه گذاری یک اکوسیستم نوآوری
در این مقاله به مفهوم استارت آپ شرکتی ارائه شده توسط Dan Toma در کتاب...